תוכנית גיבוי ושינויים ברוח

תוכנית גיבוי ושינויים ברוח%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99

(ע"מ 46 בחוברת "ים של תרגילים")
מטרת התרגיל: ללחוץ את השייטים לביצוע התאמות דינאמיות לאסטרטגית השיוט שלהם, ולטקטיקת הזינוק, כדי להרוויח את המירב מחילופי הרוח
מיומנות מנטאלית: גמישות מחשבתית

משימות: בחירת המיקום האידיאלי לזינוק בהתאם למיקומי המצופים והיכולת לשנות את המיקום בקו בהתאם למצוף שנקבע
תמורה: השייטים לומדים להתאים את האסטרטגיה לשינויים בלתי צפויים ברוח במהלך השלבים המוקדמים של השיוט.
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק ושלושה מצופי קדמית בזווית שונה לרוח
במהלך 30 השניות האחרונות שלפני הזינוק הצג דגל / אות המורה לאיזה מבין שלושת המצופים עליהם להפליג- לפני שיחזרו במלאה למצוף.
תוכל להשפיע על קבלת ההחלטות שיצטרכו לקבל בעזרת שינוי היתרון בקו הזינוק
כאשר מאמנים קבוצה קטנה (3-6 סירות/גלשנים) ניתן לבקש מכל משתתף שייגש אל סירת המאמן
כדי שתחלוק איתו את המחשבות והתוכנית שלהם לשיוט הקרוב

ערוך רישום משלך לגבי קבלת ההחלטות של כל משתתף בשיוטים השונים.