תזמון חציית קו הזינוק

תזמון חציית קו הזינוק

מטרת התרגיל: תרגול שימוש בקו המשך ושיפור אוריינטציה על קו הזינוק
מיומנות מנטאלית: יציבות בביצוע
משימות: כל משתתף יבצע מגוון בדיקות לקו הזינוק, וינסה להעריך בדיוק רב ככל אפשר את מרחקו האמיתי מהקו באת הגעה לזינוק.
תמורה: העלאת רמת הביטחון של השייטים במיקומם על הקו, תוך שימוש בקו המשך.
הנחיות ודגשים:
הנח קו זינוק באורך בינוני-ארוך בינך לבין מצוף נוסף.
הנח מצוף קדמית קצרה ומצוף נוסף מתחת לקו הזינוק.
לאחר שערך בדיקות, כל משתתף יבצע גישה אל קו הזינוק בהפלגה במפנה ימני, וירים את ידו כאשר לדעתו בדיוק חצה את קו הזינוק.
לאחר מכן, יסמן המאמן בכמה שניות הקדים או איחר כל משתתף את תזמון הרמת היד שלו, במידה ולא דייק בכך. (ניתן לחילופין לשרוק כאשר הוא נמצא על הקו).
לאחר מכן ימשיך כל משתתף אל מצוף הקדמית, ומשם אל המצוף הזינוק והמצוף אשר נמצא מתחת לקו הזינוק, לפני שיחזור לתרגול נוסף.

ארז אליהו