תיבת המצפן

תיבת המצפן

(ע"מ 66 בחוברת "ים של תרגילים")
מטרת התרגיל: ללמוד דרכים יעילות לביצוע סיבובי ענישה, ומיקוד מחדש בהמשך הקפת המסלול
מיומנות מנטאלית: יציבות בביצוע
משימות: התמודדות מול יריבים בצי צפוף ולהראות כיצד שילוב של הטיות וכיוון מפרשים יכול לעזור בביצוע מהיר של סיבובי ענישה

תמורה: שיפור יכולת ההתמודדות עם מצבי ענישה על ידי התמקדות בביצוע הרלוונטי לאחר הענישה
הנחיות ודגשים:
הנח מסלול בצורת ריבוע
התחל את השיוט בקו זינוק או בזינוק שער מתחת למסלול, ועל השייטים להגיע למצוף הרחוק ביותר לפני שיתחילו להקיף את המסלול על דופן שמאל
כאשר הצי מגיע למצוף הקדמית בכל הקפה, הסירה הראשונה מבצעת 720 והשנייה 360. המשתתפים מקבלים נקודה עבור כל סיבוב ענישה שהם מבצעים, שתי הסירות הראשונות יפסידו באופן בלתי נמנע, מה שייתן לסירות האחרות להוביל בסיום ההקפה הבאה. הסירה הראשונה שמגיעה לניקוד קבוע מראש (5-7 נקודות) היא המנצחת.
לאחר שהראשון הגיע למספר הנקודות שנקבע הצי יורד למטה להתחלת תרגול נוסף.
הנחה את המשתתפים לבצע את העונשים באופן מידי או בתזמון אחר לפי שיקול דעתם