תקלה מתוכננת בציוד

תקלה מתוכננת בציוד

מטרת התרגיל: התמודדות ומציאת פתרון להמשך הולכה כאשר הציוד אינו תקין
מיומנות מנטאלית גמישות מחשבתית

משימות: הבנת התקלה והשפעתה על ההולכה, ומציאת דרך להמשך בהולכה מיטבית
תמורה: הבנה גבוהה יותר של מערכות והציוד והשפעתם על ההולכה בתנאים השונים, ופיתוח חשיבה מגוונת לדרכי ההולכה האפשריות בהתאם לשינוי בתנאים.
הנחיות ודגשים:
במהלך אימון הולכה, יוצר המאמן לכל סירה/גלשן תקלה בציוד
לדוגמה: שחרור אחת המערכות, הורדת רצועת איזון, וכו'..
ניתן לבצע תקלה זהה או שונה לקבוצה