תרגול קו המשך%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9a

מטרת התרגיל: תרגול שימוש בקו המשך וזינוקים במרכז הקו
מיומנות מנטאלית: יציבות בביצוע
משימות: ביצוע בדיקות לקו הזינוק, ושימוש בנתונים לשמירה על רמת זינוקים גבוהה מספר פעמים ברציפות
תמורה: פיתוח הרגשה טובה יותר של המרחק האמיתי מהקו ומשך ההאצה הדרוש, ושיפור הזינוקים במרכז קו גדול.
הנחיות ודגשים:
מומלץ לבצע את התרגיל בקרבת החוף להגדלת האפשרות לשימוש בקו המשך.
הנח קו זינוק גדול יחסית (100 מטר) בין סירתך שתהיה עגונה, לבין מצוף.

הנחה את המשתתפים לכך שבכל שריקה אחד מהם יתמקם באמצע קו, וברגע שלדעתו הוא נמצא על הקו עליו להרים יד.
לאחר הרמת עליו לבצע האצה וזינוק.  ולחזור לסירת המאמן לקבלת משוב על המרחק האמיתי שהיה מהקו כאשר הרים את ידו.
-ניתן לצלם בוידאו כל משתתף לצורך משוב ויזואלי למרחק והזמן מהקו של כל משתתף.
-רצוי למדוד זמן לכל משתתף מהרגע שהרים את ידו ועד לרגע שחצה את הקו (במידה ולא היה בחוץ)
-ככל שקו הזינוק יהיה גדול יהיה יותר קשה לשייט להיות מדויק.

תום קורזיץ