הקפת שער

הקפת שער

 

מטרת התרגיל: שיפור זיהוי היתרון בהקפת שער ושילוב חשיבה טקטית מתקדמת
מיומנות מנטאלית: ערנות, הזדמנויות
משימותהמשתתפים יתרגלו הקפות מצופי שער במהלך שיוט תוך דגש על זיהוי המצוף המועדף מבחינת מרחק ומבחינה אסטרטגית וטקטית
תמורה: פיתוח יכולת גבוהה לזיהוי המצוף המועדף תוך בחינת שיקולים רבים וניצול הזדמנויות לעקיפת מתחרים בעלייה בשער, תרגול חוקי דרך בסביבת מצוף.
הנחיות ודגשים:
הנח מסלול באורך בינוני בעל שני מצופי קדמית ושני מצופי מלאה כך שאורך כל שער יהיה 15-20 מטר.
התחל את התרגול בזינוק שער ממצופי המלאה.
על המשתתפים לבצע מספר הקפות מסלול שתקבע, ובאפשרותם לבחור בכל הקפה (בקדמית ומלאה) איזה מבין מצופי השער להקיף.

רצוי להשאיר את הקפת מצופי הקדמית על דופן שמאל ואת מצופי המלאה באופן סטנדרטי (הקפה תוך מעבר בשער)
ניתן לשנות בכל הקפה את אחד ממצופי השער ליצירת צד מועדף שונה להקפה.