קבלת החלטות במצוף

קבלת החלטות במצוף הקדמית%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%aa

(ע"מ 50 בחוברת "ים של תרגילים")

מטרת התרגיל: לאלץ את השייטים לבצע קבלת החלטות טקטית במצבים צפופים בשיוט
מיומנות מנטאלית: יצירת הזדמנויות

משימות: הבנה וביצוע טקטיים בהתאם למצב שנוצר בהזנקת התרגיל
תמורה: שיפור יכולת זיהוי המצב הטקטי והאופן בו ניתן ליצור הזדמנויות להתקדמות
הנחיות ודגשים:
הנח מצוף קדמית וקו סיום במלאה.
בצע תרגול "עקוב אחרי" ובשריקה הזנק את המשתתפים לביצוע קדמית ומלאה לקו הגמר
הזנקת התרגיל ב"עקוב אחרי" מאפשרת למאמן להשפיע על מיקום הקבוצה ביחס לקדמית
ניתן לבצע את התרגיל כאשר המצוף אותו יש להקיף נמצא במלאה, וסיום התרגיל בקו הגמר (או סירת המאמן) בקדמית.