תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2019

דגמים שהשיוט נחשב להם כמבחן מודגשים ובאדום

 

דצמבר 2018
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 1/12/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגודאילת 1/12/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 6-8/12/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
קטמרןאליפות ישראל בקטמרןשדות-ים 14-15/12/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 RSX, 470, לייזר סטנדרטאליפות ישראל RSX אליפות ישראל לנוער 470 אליפות ישראל לנוער לייזר סטנדרטחיפה 3-5/1/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםמועד חלופי- אליפות ישראל RSX אליפות ישראל לנוער 470 אליפות ישראל לנוער לייזר סטנדרטחיפה 10-12/1/19    
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 12/1/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 19/1/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 19/1/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 26/1/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Place   דו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 9/2/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 9/2/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 23/2/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 23/2/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 23/2/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 23/2/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
לייזר 4.7, רדיאלשיוט מבחנים-לייזרנהריה 1-2/3/19נדחה למועד חלופי   
 כל הדגמיםמועד חלופי- שיוט מבחנים-לייזרנהריה 8-9/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
RSX נוערשיוט מבחנים- RSXהרצליה 1-2/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםמועד חלופי- שיוט מבחנים- RSXהרצליה 8-9/3/19    
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 2/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 2/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 2/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 9/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 9/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
ביק, RSX נוערגביע אילת בגלישהאילת 14-16/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 16/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אופטימיסט, לייזר, 420שיוט הבניםאילת 21-23/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודתל אביב 30/3/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 6/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 6/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 6/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 6/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 6/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 13/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים אופטימיסט, לייזר רדיאל, 420    אליפות ישראל לנוער- שיוט אביב ע"ש אסף אסולין.תל-אביב 16-18/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט חומות עכועכו 27/4/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 4/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 4/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 4/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 4/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 11/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 18/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 17/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 18/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחדרה 18/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים אופטימיסט, לייזר רדיאל, 420שיוט "עמוס"אשדוד 23-25/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים ביק, RSX נוערגביע נהריה ע"ש דוד נהרי אליפות ישראל לנוער RSXנהריה 23-25/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט לזכר צוללני אח"י הדקרעכו 31/5/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 1/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 1/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים לייזר 4.7, 420, ביק, RSX נוער, אופטימיסטגביע קיסריה ע"ש איתי אמיר אליפות ישראל ב-420שדות-ים 8-10/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט קריצ'מןחדרה 15/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 15/6/19  תוצאות 
כל הדגמים ביק, RSX נוערשיוט הבניםגינוסר 21-22/6/19 *ביק 6.8/7.8 ו-RSX נוער: 21-23/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 29/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 29/6/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 6/7/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 13/7/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 19/7/19    
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 20/7/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 20/7/19    
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 10/8/19    
 כל הדגמיםאליפות אירופה ביקמכמורת 16-22/8/19הודעה על תחרויות תוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 23/8/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט לזכר עלי קמחי ז"לעכו 30/8/19  תוצאות 
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
קטמרןאליפות ישראל בקטמרןשדות-ים 6-7/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 7/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
לייזר סטנדרט (גברים)
לייזר רדיאל (נשים)
אליפות ישראל בלייזר הרצליה 12-14/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 14/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט מוסליזבולון חיפה 21/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 21/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 21/9/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזר רדיאל, 420, אופטימיסטאליפות ישראל לקבוצותשדות-ים
28/9/19
אופטימיסט:
27-28/9/19
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 5/10/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט ע"ש שמשון בובר אליפות ישראל 470שדות-ים 13-15/10/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 26/10/19    
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 26/10/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
דצמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 7/12/19    
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 21/12/19    
 כל הדגמיםשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 26-28/12/19  תוצאות