תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2021

דגמים שהשיוט נחשב להם כמבחן מודגשים ובאדום

ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד9/1 עכו    
כל הדגמיםשיוט איגוד23/1 עכו    
כל הדגמיםשיוט איגוד29/1 נהריה    
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד6/2 עכו    
כל הדגמיםשיוט איגוד6/2 הרצליה    
כל הדגמיםשיוט איגוד13/2 אשדוד    
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נועראליפות ישראל בקייט בוגרים+נוער18-20/2 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד19/2 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד20/2 מכמורת    
סירות אופטימיסט, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, 420שיוט הבנים
בוטל
25-27/2 אילת    
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד5/3 נהריה    
גלשנים: טכנו 7.8, טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8,  IQFOIL עתודהגביע אילת בגלשנים ע"ש דורון רוטנברג11-13/3 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד12/3 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד13/3 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד13/3 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמיםשיוט איגוד13/3 אשדוד    
קייט אולימפישיוט מבחנים קייט FOIL אולימפי18-20/3 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד19/3 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד20/3 תל אביב    
סירות+ מסלול תשתיות אופטימיסט, לייזר רדיאל, 420אליפות ישראל לנוער- ע"ש אסף אסולין24-26/3 תל אביב    
כל הדגמיםשיוט איגוד30/3 הרצליה    
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשנים: טכנו 7.8, טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8, אליפות ישראל לנוער-גלשנים1-3/4 הרצליה    
כל הדגמיםשיוט חומות עכו אליפות הפועל3/4 עכו    
כל הדגמיםשיוט איגוד9/4 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד10/4 שדות ים    
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוערתחרות מבחנים קייט נוער16-17/4 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד17/4 תל אביב    
כל הדגמיםשיוט איגוד17/4 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד17/4 חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד23/4 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד24/4 אשדוד    
כל הדגמיםשיוט איגוד24/4 זבולון חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד24/4 הרצליה    
דגמי תשתיותגביע מכמורת- תשתיות30/4-1/5 מכמורת    
סירות אופטימיסט, לייזר 4.7, לייזר רדיאלשיוט ע"ש עמוס ליברמן30/4-1/5 אשדוד    
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוערתחרות מבחנים קייט נוער7-8/5 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד8/5 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד8/5 אילת    
כל הדגמים טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8,  IQFOIL עתודה, אופטימיסט, 420, לייזר 4.7, לייזר רדיאלגביע קיסריה ע"ש איתי אמיר אליפות ישראל ב-42016-18/5 שדות ים    
דגמים אחידים, אופט' משה"ח, אופט' ירוק, ביק 4, ביק 5גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר-תשתיות21-22/5 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד22/5 זבולון חיפה    
כל הדגמיםשיוט "דקר"28/5 עכו    
כל הדגמיםשיוט איגוד29/5 אשדוד    
יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוערתחרות מבחנים קייט נוער4-5/6 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד4/6 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד4/6 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד4/6 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד5/6 אילת    
כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש ניר קריצ'מן5/6 חדרה    
כל הדגמיםשיוט איגוד5/6 חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד5/6 תל אביב    
סירות 420, לייזר 4.7, לייזר עתודהשיוט הבנים- סירות18-19/6 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד19/6 זבולון חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד26/6 אילת    
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשנים טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8,  IQFOIL עתודה, שיוט הבנים- גלשנים2-4/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד9/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד9/7 זבולון חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד10/7 תל אביב    
כל הדגמיםשיוט איגוד10/7 חיפה    
לייזר רדיאל וסטנדרטשיוט מאסטרס (ותיקים)- לייזר רדיאל וסטנדרט17/7 חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד16/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד23/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד23/7 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד30/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד30/7 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד31/7 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד31/7 אילת    
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד6/8 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד6/8 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד14/8 חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד21/8 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד21/8 עכו    
קטמרןאליפות ישראל קטמרן27-28/8 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש מוסלי27/8 זבולון חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד28/8 אשדוד    
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשני IQ FOIL IQFOIL 7, IQFOIL 8,  IQFOIL עתודה, אליפות ישראל IQFOIL-אולימפי שיוט מבחנים IQ FOIL נוער9-11/9 מכמורת    
ILCA רדיאל (נשים) ILCA סטנדרטאליפות ישראל ILCA9-11/9 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד17/9 הרצליה    
כל הדגמיםשיוט איגוד18/9 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט שמשון בובר אליפות23-25/9 שדות ים    
דגמי תשתיותשיוט שמשון בובר אליפות-תשתיות26-27/9 שדות ים    
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד2/10 תל אביב    
כל הדגמיםשיוט איגוד2/10 אילת    
כל הדגמיםשיוט איגוד9/10 הרצליה    
470 אולימפיאליפות ישראל 470 (MIXED)7-9/10 תל אביב    
420, לייזר רדיאלאליפות ישראל לקבוצות23/10 שדות ים    
אופטימיסט בינ"לאליפות ישראל לקבוצות30/10 חיפה    
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד6/11 חיפה    
סירותשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי -סירות אליפות ישראל לנוער-ILCA סטנדרט12-13/11  חיפה ILCA סטנדרט 11-13/11    
גלשניםשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי-גלשנים19-20/11 חיפה    
דצמבר-פגרה
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
   הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות