תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2021

דגמי נוער להם השיוט נחשב כמבחן מודגשים ובאדום  דגמי בוגרים להם השיוט נחשב כמבחן מודגשים ובירוק

ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד29/1 נהריה    
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד6/2 הרצליה    
כל הדגמיםשיוט איגוד13/2 אשדוד    
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוער קייט אולימפיאליפות ישראל בקייט בוגרים+נוער18-20/2 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד19/2 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד20/2 מכמורת    
סירות אופטימיסט, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, 420שיוט הבנים בוטל25-27/2 אילת    
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד5/3 נהריה  תוצאות 
גלשנים: טכנו 7.8, טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8,  IQFOIL עתודה, IQFOIL 9 עתודה IQ FOIL אולימפיגביע אילת בגלשנים ע"ש דורון רוטנברג11-13/3 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד12/3 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד13/3 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד13/3 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד13/3 אשדוד  תוצאות 
גלשני קייט FOIL קייט אולימפישיוט מבחנים קייט FOIL אולימפי18-20/3 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד19/3 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד20/3 תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אופט' בינ"ל, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, 420, אופט' משה"ח, אופט' ירוקים, RS FEVA, ביק 4, ביק 5אליפות ישראל לנוער- ע"ש אסף אסולין30/3-1/4 תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים ענישה חוק 42
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשנים: טכנו 7.8, טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8, IQFOIL עתודה IQ FOIL אולימפיאליפות ישראל לנוער-גלשנים1-3/4 הרצליההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד10/4 שדות ים    
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוערתחרות מבחנים קייט נוער16-17/4 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד17/4 תל אביב  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד17/4 מכמורת  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד17/4 חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד23/4 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד24/4 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד24/4 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד24/4 הרצליה    
דגמי תשתיות- גלשנים דגם אחיד, אופט' דגם אחיד, אופט' משה"ח, ביק 4, ביק 5גביע מכמורת- תשתיות30/4-1/5 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים
אופטימיסט, לייזר 4.7, לייזר רדיאל אופטימיסט ירוקים, RS FEVA, 420שיוט ע"ש עמוס ליברמן30/4-1/5 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים ענישה חוק 42
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוערתחרות מבחנים קייט נוער7-8/5 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד8/5 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד8/5 אילת    
כל הדגמים טכנו 6.8, אופטימיסט, 420, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, אופט' ירוק, RS FEVA, RSX 9.5שיוט איתי אליפות ישראל ב-420 אליפות ישראל RSX 9.516-18/5 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים ענישה חוק 42
IQFOIL 7, IQFOIL 8, IQFOIL עתודה דגמים אחידים, אופט' משה"ח, ביק 4, ביק 5שיוט איתי -IQFOIL ותשתיות21-23/5 שדות ים דגמי תשתיות: 21-22/5הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד22/5 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד29/5 אשדוד    
יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד4/6 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד4/6 מכמורת    
כל הדגמיםשיוט איגוד5/6 אילת  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש ניר קריצ'מן5/6 חדרה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד5/6 חיפה    
גלשני קייט FOIL קייט FOIL קדטים,  קייט FOIL נוערתחרות מבחנים קייט נוער11-12/6 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
סירות 420, לייזר 4.7, לייזר עתודה, לייזר רדיאל אופטימסיט בינ"ל, אופטימיסט ירוק, RSX 9.5 ,RS FEVAשיוט הבנים- סירות11-12/6 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים ענישה חוק 42
גלשנים טכנו 6.8 IQFOIL 7, IQFOIL 8 ,IQFOIL עתודה, , טכנו 7.8, 470שיוט הבנים- גלשנים18-19/6 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים והחלטות גמר זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד19/6 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד26/6 נהריה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד26/6 תל אביב  תוצאות 
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד3/7 תל אביב  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד3/7 אילת    
כל הדגמיםשיוט "דקר"3/7 עכו  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד9/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד9/7 נהריה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד9/7 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד10/7 תל אביב  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד10/7 עכו  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד10/7 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזר רדיאל וסטנדרטשיוט מאסטרס (ותיקים)- לייזר רדיאל וסטנדרט17/7 חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד16/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד17/7 עכו  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד23/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד23/7 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד30/7 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד30/7 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד31/7 אילת    
כל הדגמיםשיוט איגוד31/7 עכו  תוצאות 
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד6/8 גינוסר    
כל הדגמיםשיוט איגוד6/8 נחשולים    
כל הדגמיםשיוט איגוד6/8 מכמורת  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד14/8 חיפה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד14/8 עכו  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד21/8 שדות ים    
כל הדגמיםשיוט איגוד21/8 עכו  תוצאות 
קטמרןאליפות ישראל קטמרן27-28/8 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש מוסלי27/8 זבולון חיפה    
כל הדגמיםשיוט איגוד28/8 אשדוד    
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
לייזר רדיאל (נשים) לייזר סטנדרט (גברים)אליפות ישראל לייזר9-11/9 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
ענישה חוק 42
כל הדגמיםשיוט איגוד17/9 הרצליה    
כל הדגמיםשיוט איגוד18/9 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
IQ FOIL עתודה, אופט' ירוק, אופט' בינ"ל,420 ,470, לייזר (4.7, רדיאל, סטנדרט), RS FEVA,
IQ FOIL (אולימפי, נוער, קדטים)
שיוט שמשון בובר אליפות25-27/9 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
ענישה חוק 42
טכנו 6.8, טכנו 7.8 דגמי תשתיות: אופטימיסט משה"ח, ביק 4, ביק 5שיוט שמשון בובר אליפות-תשתיות28-29/9 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד2/10 תל אביב  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד2/10 אילת    
IQ FOIL אולימפי 8 (נשים),
IQ FOIL אולימפי 9 (גברים)
אליפות ישראל IQFOIL-אולימפי8-10/10 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
קייט FOIL נוער/אולימפישיוט מבחני נוער-קייט FOIL 8-9/10 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד9/10 הרצליה    
470 אולימפי  נדחהאליפות ישראל 470 (MIXED)14-16/10 תל אביב    
אופטימיסט בינ"לאליפות ישראל לקבוצות23/10 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
420, לייזר רדיאלאליפות ישראל לקבוצות30/10 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגוד6/11 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
סירותשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי -סירות אליפות ישראל לנוער-ILCA סטנדרט12-13/11 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
ענישה חוק 42
גלשניםשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי-גלשנים19-20/11 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ערעורים והחלטות
גמר זמן ערעורים
דצמבר-פגרה
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט