תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2020

דגמים שהשיוט נחשב להם כמבחן מודגשים ובאדום

 

נובמבר 2019
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
דצמבר 2019
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 7/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 21/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 21/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
RSXאליפות ישראל ב-RSXחיפה 26-28/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמים מבוטלשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 27-29/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 4/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
RSXמועד חלופי- אליפות ישראל RSXחיפה 2-4/1/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 11/1/20    
דגמים אחידים, ביק 4, ביק 5, אופטימסיט משה"חשיוט איגודנחשולים 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 25/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 25/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 ביק 6.8, ביק 7.8, לייזר 4.7שיוט מבחנים
נדחה למועד חלופי
תל אביב
31/1-1/2/20
    
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Place   דו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 1/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 ביק 6.8, ביק 7.8, לייזר 4.7מועד חלופי- שיוט מבחנים
בוטל
תל אביב 7-8/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 22/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 22/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 29/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
גלשנים
ביק, RSX נוער
גביע אילת בגלשנים ע"ש דורון רוטנברגאילת 27-29/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 7/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אופטימיסט, לייזר, 420שיוט הבניםאילת 9-11/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 14/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגוד-ע"ש משה גרודהעכו 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 28/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 28/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים אופטימיסט, לייזר, 420, ביק, RSX נועראליפות ישראל לנוער- שיוט אביב ע"ש אסף אסולין.תל-אביב 2-4/4/20    
 כל הדגמיםשיוט איגוד-חומות עכועכו 15/4/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 18/4/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/4/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 18/4/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 25/4/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 25/4/20    
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 2/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 2/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 2/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אופטימיסט, לייזר, 420שיוט "עמוס"אשדוד 8-9/5/20    
אופטימיסט משה"ח, דגמים אחידיםגביע מכמורתמכמורת 8-9/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 16/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 16/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודחדרה 16/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 23/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 23/5/20    
כל הדגמים לייזר, 420, ביק, RSX נוער, אופטימיסטגביע קיסריה ע"ש איתי אמיר אליפות ישראל ב-420שדות-ים 28-30/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
*הענשה ע"פ חוק 42
יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
אופטימיסט משה"ח, אופטימיסט ירוק,  ביק 4,
ביק 5
שיוט תשתיותשדות-ים 5-6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
IQ FOIL
קייט פויל
גלשני רוח FOIL
שיוט דגמי פוילשדות-ים 5-6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגוד- "דקר"עכו 5/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 12/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 12/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 20/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 20/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
סירות
420, לייזר רדיאל, לייזר 4.7, אופטימיסט
שיוט הבניםגינוסר 26-27/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
*הענשה ע"פ חוק 42
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשנים
RSX נוער, ביק 7.8, ביק 6.8
שיוט הבניםגינוסר 2-4/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
 470
לייזר סטנדרט (גברים)
לייזר רדיאל (נשים)
אליפות ישראל 470 ולייזרתל אביב
9-11/7/20
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
*הענשה ע"פ חוק 42
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 11/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש ניר קריצ'מןחדרה 18/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 18/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 18/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 18/7/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 26/7/20    
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 8/8/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 8/8/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 15/8/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש עלי קמחיעכו 29/8/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 29/8/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש מויששדות-ים 29/8/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
קטמרןאליפות ישראל בקטמרןשדות-ים 4-5/9/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזר רדיאל
אופטימיסט

שיוט מבחנים-לייזר רדיאלנהריה 4-5/9/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
*הענשה ע"פ חוק 42
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 5/9/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 12/9/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזר רדיאל, 420, אופטימיסט    בוטלאליפות ישראל לקבוצות-ע"ש עמוס ליברמןאשדוד
25-26/9/20
הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשנים  בוטלשיוט ע"ש שמשון בוברשדות-ים
2-4/10/20
    
סירות
בוטל
שיוט ע"ש שמשון בוברשדות-ים 8-10/10/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 17/10/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
קייט FOILאליפות ישראל בקייט פוילשדות-ים
22-24/10/20
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 7/11/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
גלשניםשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי-גלשניםחיפה
13-14/11/20
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
סירותשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי-סירותחיפה
27-28/11/20
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
*הענשה ע"פ חוק 42
דצמבר-פגרה
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט