תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2020

דגמים שהשיוט נחשב להם כמבחן מודגשים ובאדום

 

נובמבר 2019
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
דצמבר 2019
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודהרצליה 7/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 21/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 21/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
RSXאליפות ישראל ב-RSXחיפה 26-28/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמים מבוטלשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 27-29/12/19הודעה על תחרויותהוראות שייט  
ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 4/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
RSXמועד חלופי- אליפות ישראל RSXחיפה 2-4/1/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 11/1/20    
דגמים אחידים, ביק 4, ביק 5, אופטימסיט משה"חשיוט איגודנחשולים 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 18/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 25/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 25/1/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 ביק 6.8, ביק 7.8, לייזר 4.7שיוט מבחנים
נדחה למועד חלופי
תל אביב
31/1-1/2/20
    
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Place   דו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 1/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 ביק 6.8, ביק 7.8, לייזר 4.7מועד חלופי- שיוט מבחנים
בוטל
תל אביב 7-8/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 22/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 22/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 29/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
גלשנים
ביק, RSX נוער
גביע אילת בגלשנים ע"ש דורון רוטנברגאילת 27-29/2/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 7/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אופטימיסט, לייזר, 420שיוט הבניםאילת 9-11/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 14/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגוד-ע"ש משה גרודהעכו 21/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 28/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 28/3/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים אופטימיסט, לייזר, 420, ביק, RSX נועראליפות ישראל לנוער- שיוט אביב ע"ש אסף אסולין.תל-אביב 2-4/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגוד-חומות עכועכו 15/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 18/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 18/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 25/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 25/4/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 2/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 2/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 2/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
אופטימיסט, לייזר, 420שיוט "עמוס"אשדוד 8-9/5/20  תוצאות 
אופטימיסט משה"ח, דגמים אחידיםגביע מכמורתמכמורת 8-9/5/20  תוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 16/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 16/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודחדרה 16/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 23/5/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 23/5/20    
כל הדגמים לייזר, 420, ביק, RSX נוער, אופטימיסטגביע קיסריה ע"ש איתי אמיר אליפות ישראל ב-420שדות-ים 28-30/5/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות

*הודעות
*ערעורים והחלטות
*זמן ערעורים
*הענשה ע"פ חוק 42

יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
אופטימיסט משה"ח, אופטימיסט ירוק,  ביק 4,
ביק 5
שיוט תשתיותשדות-ים 5-6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
קייט FOIL, גלשני IQ-FOIL
גלשנים FOIL (פתוח)
שיוט דגמי FOILשדות-ים 5-6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגוד- "דקר"עכו 5/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 6/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש ניר קריצ'מןחדרה 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 13/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודעכו 20/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 20/6/20הודעה על תחרויותהוראות שייט  
ביק, RSX, אופטימיסט בינ"ל, אופטימיסט ירוק, לייזר, 420שיוט הבניםגינוסר 25-27/6/20  תוצאותדוח שיפוט
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 11/7/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודמכמורת 18/7/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 18/7/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/7/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 18/7/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודאילת 26/7/20    
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודנהריה 8/8/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודגינוסר 18/7/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודזבולון חיפה 15/8/20    
 כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש עלי קמחיעכו 29/8/20    
 כל הדגמיםשיוט איגודאשדוד 29/8/20    
 כל הדגמיםשיוט איגוד ע"ש מויששדות-ים 29/8/20    
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
קטמרןאליפות ישראל בקטמרןשדות-ים 4-5/9/20  תוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 5/9/20    
לייזר סטנדרט (גברים) לייזר רדיאל (נשים)אליפות ישראל בלייזרנהריה 10-12/9/20    
לייזר רדיאל, 420, אופטימיסטאליפות ישראל לקבוצותשדות-ים 25-26/9/20  תוצאות 
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודשדות-ים 3/10/20    
 כל הדגמים 420, לייזר רדיאל, RSX נוערשיוט ע"ש שמשון בובר אליפות ישראל 470 אליפות ישראל לנוער-לייזר סטנדרטשדות-ים 8-10/10/20  תוצאות 
 כל הדגמיםשיוט איגודתל-אביב 17/10/20    
470-זוגות מעורבים, קייט (FOIL)אליפות ישראל 470 מעורב אליפות ישראל בקייט פוילשדות-ים 23-24/10/20  תוצאות 
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
דצמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
 כל הדגמיםשיוט איגודחיפה 12/12/20    
לייזר, 420, אופטימיסט בינ"לשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 17-19/12/20  תוצאות