תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2018

דגמים שהשיוט נחשב להם כמבחן מודגשים ובאדום

 

 

דצמבר 2017
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
קטמרןאליפות ישראל- קטמרן 1-2/12/17 שדות-יםהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta2/12/17  אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta2/12/17  שדות-יםהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta2/12/17 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta2/12/17 הרצליההודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta2/12/17 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta9/12/17 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי14-16/12/17 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta6/1/18 גינוסר  PDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta13/1/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta13/1/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta13/1/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta13/1/18  הרצליההודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
לייזר 4.7, רדיאלמבחנים לייזר 26-27/1/18 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta27/1/18 עכו  תוצאות 
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
לייזר 4.7, רדיאלמבחנים לייזר 2-3/2/18 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta3/2/18 נהריה  PDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta3/2/18 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta3/2/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta3/2/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta3/2/18 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 RSX, 470אליפות ישראל RSX8-10/2/18  אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזר 4.7, רדיאלמבחנים לייזר9-10/2/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta17/2/18 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta17/2/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta17/2/18 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta16/2/18 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 גלשנים ביק, RSX נוער גביע אילת בגלישה22-24/2/18 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta24/2/18 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta24/2/18 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
אופטימיסט, לייזר 4.7, לייזר רדיאלשיוט הבנים1-3/3/18 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
420 / 470אליפות ישראל 420 מבחנים 470420: 1-3/3/18 470: 28/2-3/3 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta10/3/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta10/3/18 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta10/3/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta10/3/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta17/3/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta17/3/18 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaתל-אביב 24/3/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classes אופטימיסט לייזר / 420 ביק / RSX נועראליפות ישראל לנוער- שיוט אביב ע"ש אסף אסולין.תל-אביב 26-28/3/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט "חומות עכו"- אליפות "הפועל"7/4/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesמשט "המאור"13/4/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta14/4/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta14/4/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta21/4/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta21/4/18 תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta21/4/18 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta21/4/18 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta27/4/18 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta28/4/18 הרצליההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta28/4/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
 כל הדגמים All classes שיוט איגוד ISA Regatta28/4/18 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
גלשנים ביק / RSX נוערגביע הרצליה בגלישההרצליה 4-5/5/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזר / 420 / אופטימיסט שיוט "עמוס" אשדוד 4-5/5/18הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta5/5/18 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta12/5/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classes לייזר 4.7 / רדיאל / 420 / ביק / RSX נוער / אופטימיסטגביע קיסריה ע"ש איתי אמירשדות ים  19-21/5/18 18-19/5/18-אופט' דגם אחידהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
לייזר, אופטימיסטגביע נהריה ע"ש דוד נהרי1-2/6/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט "דקר"8/6/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta9/6/18 קרית ים    
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta9/6/18 גינוסר    
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta9/6/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט "קריצ'מן"16/6/18 חדרההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta16/6/18 חדרההודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta16/6/18 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
דגמי קייטאליפות ישראל בקייט16/6/18 קרית ים    
כל הדגמים All classes ביק שיוט הבנים21-23/6/18  גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta7/7/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta20/7/18 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta20/7/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta21/7/18 גינוסר    
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta28/7/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta11/8/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta11/8/18 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta18/8/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta24/8/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט ע"ש עלי קמחי25/8/18 עכוהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta25/8/18 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד- אליפות "מכבי"31/8/18 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט סניורים ע"ש מויש1/9/18 שדות-יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta1/9/18 הרצליההודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta1/9/18  גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט ע"ש מוסלי1/9/18 זבולון חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט המפרץ8/9/18 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta8/9/18  תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta8/9/18 נהריה    
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta15/9/18 שדות-יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט ע"ש שמשון בובר אליפות ישראל 47023-25/9/18 שדות-יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta6/10/18 הרצליההודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta6/10/18 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta6/10/18 נהריההודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta6/10/18 תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייט  
לייזר, 420, אופטימיסטאליפות ישראל לקבוצות12-13/10/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
לייזראליפות ישראל לייזר גביע מכמורת בלייזר 4.718-20/10/18 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta20/10/18 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייט  
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta27/10/18 חיפההודעה על תחרויותהוראות שייט  
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
דצמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaחיפה 1/12/18    
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaאילת 1/12/18    
כל הדגמים All classesשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 6-8/12/18הודעה על תחרויות תוצאות 
קטמרןאליפות ישראל בקטמרןשדות-ים 14-15/12/18  תוצאות