תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2018

דגמים שהשיוט נחשב להם כמבחן מודגשים ובאדום

 

דצמבר 2017
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
קטמרןאליפות ישראל- קטמרן שדות-ים
1-2/12/17
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta אילת 2/12/17הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta שדות-ים
2/12/17
הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta נהריה 2/12/17הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta הרצליה 2/12/17הודעה על תחרויותהוראות שייט   
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta אשדוד 2/12/17הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regatta חיפה 9/12/17הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
כל הדגמים All classesשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי חיפה 14-16/12/17הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותPDF 
ינואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
לייזר 4.7, רדיאלמבחנים לייזראשדוד
26-27/1/18
     
פברואר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
לייזר 4.7, רדיאלמבחנים לייזר נהריה 2-3/2/18     
 RSX, 470אליפות ישראל RSX
מבחנים 470
 אילת 8-10/2/18     
 גלשנים
ביק, RSX נוער
 גביע אילת בגלישה אילת 22-24/2/18     
מרץ
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
אופטימיסט, לייזר 4.7, לייזר רדיאלשיוט הבניםאילת 1-3/3/18     
420 / 470אליפות ישראל 420חיפה 1-3/3/18     
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaתל-אביב 13/3/18     
כל הדגמים All classes
אופטימיסט לייזר / 420 ביק / RSX נוער
אליפות ישראל לנוער- שיוט אביב ע"ש אסף אסולין.תל-אביב 25-27/3/18     
אפריל
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
לייזר, אופטימיסטשיוט נהרינהריה  13-14/4/18     
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaהרצליה 28/4/18     
 כל הדגמים All classes שיוט איגוד ISA Regattaאשדוד 28/4/18     
מאי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
גלשנים ביק / RSX נוערשיוט הרצליההרצליה 4-5/5/18     
לייזר / 420 / אופטימיסט שיוט עמוס אשדוד 4-5/5/18     
כל הדגמים All classes
לייזר 4.7 / רדיאל / 420 / ביק / RSX נוער / אופטימיסט
גביע קיסריה ע"ש איתי אמירשדות ים  19-21/5/18     
יוני
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classes
ביק 
שיוט הבנים גינוסר 21-23/6/18     
יולי
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
        
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
        
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט סניורים ע"ש מויש שדות-ים 1/9/18     
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaשדות-ים
15/9/18
     
כל הדגמים All classesשיוט ע"ש שמשון בובר אליפות ישראל 470שדות-ים 23-25/9/18     
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
לייזר, 420, אופטימיסטאליפות ישראל לקבוצותשדות ים 12-13/10/18     
לייזראליפות ישראל לייזר
גביע מכמורת בלייזר 4.7
מכמורת 18-20/10/18     
קטמרןאליפות ישראל בקטמרןשדות-ים 26-27/10/18     
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
דצמבר
דגמים / Classesשם השיוט / Regatta Nameתאריך ומקום / Date & Placeהודעה על תחרותהוראות שייטתוצאותתוצאות סופיותדו"ח שיפוט
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaחיפה 1/12/18     
כל הדגמים All classesשיוט איגוד ISA Regattaאילת 1/12/18     
כל הדגמים All classesשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאיחיפה 6-8/12/18