תכנית שיוטים בישראל - לפי חודשים בשנת 2022

דגמי נוער להם השיוט נחשב כמבחן מודגשים ובאדום 
הרשמה לתחרויות בנות יומיים או יותר בלינק ההרשמה (לשאר שיוטי האיגוד יש להעביר הרשמה למועדון המארח)

ינואר
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד22/01/22 עכו  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד29/01/22 אשדוד  תוצאות 
פברואר
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד5/2/22 נהריה    
גלשני קייט אולימפי קייט FOIL נוער אליפות ישראל בקייט בוגרים10-12/2/22 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות ערעורים זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד12/2/22 אשדוד    
כל הדגמיםשיוט איגוד19/02/22 מכמורת  תוצאות 
מרץ
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
גלשנים: דגם אחיד, ביק 4, ביק 5, טכנו 7.8, IQFOIL אולימפי, טכנו 6.8, IQFOIL 7, IQFOIL 8 נוערגביע אילת בגלשנים ע"ש דורון רוטנברג3-5/3/22 אילת IQFOIL אולימפי: 2-5/3/22הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים
סירות: דגם אחיד, אופ' משה"ח, אופט' ירוקים, RS FEVA, אופטימיסט בינ"ל, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, 420שיוט הבנים17-19/3/22 אילתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים חוק 42
גלשני קייט FOIL: קייט FOIL נוער, קייט FOIL קדטיםשיוט מבחנים קייט FOIL17-19/3/22 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים
אפריל
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד02/04/22 אילת    
כל הדגמיםשיוט "חומות עכו –אליפות הפועל"9/04/22 עכו    
גלשנים: טכנו 6.8, טכנו 7.8,  IQFOIL7 ,IQFOIL 8 נועראליפות ישראל לנוער-גלשנים7-9/4/22 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד18/4/22 תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
אופט' בינ"ל, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, 420, אופט' משה"ח, אופט' ירוקים, RS FEVA, ביק 4, ביק 5אליפות ישראל לנוער- ע"ש אסף אסולין21-23/4/22 תל אביבהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים חוק 42
מאי
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד7/5/22 נהריה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד7/5/22 תל אביב  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד14/05/22 אשדוד  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד14/05/22 חיפה  תוצאות 
אופט' בינ"ל, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, 420, RS FEVA, אופט' ירוקיםשיוט ע"ש עמוס ליברמן20-21/5/22 אשדודהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים חוק 42
דגמי תשתיות- גלשנים דגם אחיד, אופט' דגם אחיד, אופט' משה"ח, ביק 4, ביק 5גביע מכמורת- תשתיות20-21/5/22 מכמורתהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים
כל הדגמיםשיוט "אחי דקר"27/05/22 עכו  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד28/05/22 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד28/05/22 אילת    
יוני
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
אופטימיסט בינ"ל, 420, לייזר 4.7, לייזר רדיאל, IQFOIL 7 ,IQFOIL 8 נוער אופט' ירוק, RS FEVA, FX IQFOIL אולימפישיוט ע"ש איתי אמיר4-6/6/22 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים חוק 42
טכנו 6.8, קייט FOIL נוער, דגמים אחידים, אופט' משה"ח, ביק 4, ביק 5, טכנו 7.8שיוט איתי -גלשני טכנו, קייט FOIL ותשתיות. אליפות ישראל לנוער קייט FOIL נוער10-11/6/22 שדות יםהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד18/06/22 אשדוד    
כל הדגמיםשיוט איגוד18/06/22 אילת    
420, , לייזר רדיאל IQFOIL 7, IQFOIL 8, IQFOIL אולימפי, לייזר 4.7שיוט הבנים אליפות ישראל לנוער IQFOIL אולימפי23-25/6/22 גינוסר IQFOIL אולימפי- 23-26/6הודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים חוק 42
יולי
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
טכנו 6.8,טכנו 7.8, אופטימיסט בינ"ל, אופטימיסט ירוק, RS FEVAשיוט הבנים- דגמים צעירים1-2/7/22 גינוסרהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות זמן ערעורים ערעורים חוק 42
כל הדגמיםשיוט איגוד8/7/22 נהריה    
כל הדגמיםשיוט איגוד30/07/22 אילת    
אוגוסט
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
כל הדגמיםשיוט איגוד5/8/22 זבולון חיפה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד12/08/22 זבולון חיפה  תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד27/08/22 שדות ים    
ספטמבר
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
ILCA 6 (נשים) ILCA 7 (גברים)אליפות ישראל ILCA (לייזר) אולימפי1-3/9/22 נהריה

הודעה על תחרויות

דוח שיפוט

הוראות שייטתוצאותלוח הודעות
זמן ערעורים
ערעורים
חוק 42
קטמרןאליפות ישראל קטמרן9-10/9/22 שדות ים

הודעה על תחרויות

דוח שיפוט

הוראות שייטתוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד- ע"ש יוחנן רפיח10/09/22 הרצליהדוח שיפוט   
IQ FOIL8 אולימפי  (נשים), IQ FOIL9 אולימפי  (גברים)אליפות ישראל IQFOIL-אולימפי16-19/9/22 חיפה

הודעה על תחרויות

דוח שיפוט

הוראות שייטתוצאותלוח הודעות
זמן ערעורים
ערעורים
כל הדגמיםשיוט איגוד17/09/22 שדות יםדוח שיפוט   
כל הדגמיםשיוט איגוד17/09/22 חיפהדוח שיפוט   
כל הדגמיםשיוט איגוד17/09/22 אילתדוח שיפוט   
אופטימיסט בינ"ל, ILCA 6, 420אליפות ישראל לקבוצות23/9/22-אופטימיסט 24/9/22- לייזר רדיאל ו-420 תל-אביבהודעה על תחרויותהוראות שייטתוצאותלוח הודעות
אוקטובר
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
אופט' ירוק, אופט' בינ"ל, 420, לייזר (4.7, רדיאל, סטנדרט), IQ FOIL (אולימפי, נוער, קדטים), RS FEVA, 49er FXשיוט שמשון בובר
אליפות ישראל לנוער 49er FX
8-10/10/22 שדות ים
הודעה על תחרויות
דוח שיפוט
הוראות שייטתוצאותלוח הודעות
זמן ערעורים
ערעורים
חוק 42
טכנו 6.8, טכנו 7.8, קייט FOIL קדטים ונוער, אופטימיסט משה"ח, ביק 4, ביק 5שיוט שמשון בובר אליפות-גלשני טכנו, קייט FOIL ותשתיות13-15/10/22 שדות ים
מסלול תשתיות- 14-15/10

הודעה על תחרויות

דוח שיפוט

הוראות שייטתוצאותלוח הודעות
זמן ערעורים
ערעורים
470אליפות ישראל הפתוחה 470 470 Open Israel National Championship16-18/10/22 שדות ים Sdot-Yam

הודעה על תחרויות

דוח שיפוט

הוראות שייטתוצאות 
470אליפות עולם 470 470 World Championship23-28/10/22 שדות ים Sdot-Yam  תוצאות 
נובמבר
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות
 הפנינג חשיפה לשייט5/11/22 עכודוח שיפוט   
כל הדגמיםשיוט איגוד05/11/22 אילתדוח שיפוט תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד12/11/22 מכמורתדוח שיפוט תוצאות 
כל הדגמיםשיוט איגוד12/11/22 חיפהדוח שיפוט תוצאות 
420, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, אופט' בינ"ל, אופט' ירוקים, אופט' משה"ח, RS FEVAשיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי -סירות אליפות ישראל לנוער-ILCA 7 אליפות ישראל 420 בוגרים18-19/11/22 חיפה

דוח שיפוט

הודעה על תחרויות

הוראות שייטתוצאותלוח הודעות
זמן ערעורים
ערעורים
חוק 42
IQFOIL קדטים, IQFOIL נוער, IQFOIL אולימפי, טכנו 6.8, טכנו 7.8, טכנו 5, טכנו 4שיוט החורף ע"ש ראובן סדנאי-גלשנים2-3/12/22 חיפה

דוח שיפוט

הודעה על תחרויות

הוראות שייטתוצאותלוח הודעות
זמן ערעורים
ערעורים
קייט FOILשיוט הים האדום 
Red-Sea Formula Kite Regatta
23-26/11/22
אילת
Eilat

הודעה על תחרויות

הוראות שייטתוצאות 
דצמבר-פגרה
דגמים / Classesשם השיוטתאריך ומקוםהודעה על תחרות / הרשמההוראות שייטתוצאותלוח הודעות